Skip to main content

Într-o economie de piață, prețurile bunurilor și serviciilor se pot modifica oricând. Unele prețuri cresc, altele scad. Inflația se manifestă în cazul în care se înregistrează o creștere generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor, nu doar ale unor articole specifice, ceea ce înseamnă că astăzi poți cumpăra cu un euro mai puțin decât ai putut cumpăra ieri. Cu alte cuvinte, inflația reduce valoarea monedei în timp. Inflatia este un indicator economic care afecteaza in mod direct randamentul si productivitatea oricarui individ .

La calcularea creșterii medii a prețurilor, se alocă o pondere mai mare prețurilor produselor pentru care cheltuim mai mult, cum ar fi electricitatea, decât celor ale produselor pentru care cheltuim mai puțin, cum ar fi zahărul sau timbrele poștale. Pentru a fi mai usor de inteles ce inseamna scaderea puterii de cumparare a unei valute , haideti sa vizualizam aceste exemplu pe valuta RON :

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 este 5,3%. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2019 – august 2020) este 3,3%. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un an şi cel al anului precedent, din care se scade 100.

Potrivit unei estimări preliminare publicată de catre  Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2% în luna mai 2021, de la un nivel de 1,6% în luna aprilie.Creşterea inflaţiei în zona euro în luna mai se explică în principal prin faptul că preţurile la energie au înregistrat o creştere de două cifre, cu un avans 13,1%, în timp ce preţurile la servicii au înregistrat o creştere de 1,1%, iar cele la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au înregistrat un avans de doar 0,6%.

Pentru a intelege mai bine inflatia a fost dezvoltat un indicator al acesteia pentru a se putea calcula mai precis actul de consum al oricarui inidivid , acest indicator fiind IPC ( indicele pretului de consum ). indice se mai numește Indicele Agregat al Prețurilor de tip Paasche, și reprezintă o modalitate de calcul mai eficientă a ratei inflației. Cu toate acestea, indicele de tip Paasche presupune actualizarea cantităților din bunurile consumate, ceea ce îl face un indicator scump. În consecință, in România este utilizat Indicele Agregat al Prețurilor de tip Laspeyres, care nu actualizează cantitățile din bunurile consumate.

nu actualizează cantitățile din bunurile consumate.

Calculul IPC acoperă numai bunurile (alimentare şi nealimentare) şi serviciile care intră în consumul direct al populaţiei. În calculul IPC nu sunt incluse consumul din resurse proprii, cheltuielile pentru anumite investiţii, dobânzile la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele sau cheltuielile pentru munca prestată în gospodăriile agricole individuale sau familiale.

  1. Indicele preţurilor de consum (IPC)

▪ Preţurile de consum în luna august 2021 comparativ cu luna iulie 2021 au crescut cu 0,2%.

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 4,7%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 este 5,3%.

▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2019 – august 2020) este 3,3%. 2. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC)

▪ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2021 comparativ cu luna iulie 2021 este 100,18%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,0%

. ▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2019 – august 2020) determinată pe baza IAPC este 2,6%

Produsele ale căror prețuri se modifică cel mai frecvent nu au întotdeauna cel mai mare impact asupra indicelui. Rata inflației depinde și de cota pe care o deține fiecare produs în cheltuielile medii de consum ale gospodăriilor populației, cu alte cuvinte de „ponderea” acestuia. Conform proiecțiilor, deficitul bugetar al zonei euro s-a majorat substanțial în 2020 și  s-a redus într-o oarecare măsură în 2021,dar  va inregistra un declin mai pronunțat în 2022 și 2023. Creșterea deficitului bugetar în 2020 a fost generată de măsurile fiscale de urgență și de componenta ciclică negativă, care indicau deteriorarea condițiilor macroeconomice.

Produsele ale căror prețuri se modifică cel mai frecvent nu au întotdeauna cel mai mare impact asupra indicelui. Rata inflației depinde și de cota pe care o deține fiecare produs în cheltuielile medii de consum ale gospodăriilor populației, cu alte cuvinte de „ponderea” acestuia. Conform proiecțiilor, deficitul bugetar al zonei euro s-a majorat substanțial în 2020 și  s-a redus într-o oarecare măsură în 2021,dar  va inregistra un declin mai pronunțat în 2022 și 2023. Creșterea deficitului bugetar în 2020 a fost generată de măsurile fiscale de urgență și de componenta ciclică negativă, care indicau deteriorarea condițiilor macroeconomice.

Scăderea deficitului bugetar în 2021 se referă cu precădere la corecția parțială a măsurilor fiscale de urgență, în timp ce componenta ciclică se redresează doar marginal.                                                                      Ameliorarea mai semnificativă a soldului bugetar în 2022 se datorează componentei ciclice mai favorabile și corecției în continuare a măsurilor de stimulare. Nu în ultimul rând, în 2023, pe fondul unei orientări a politicii fiscale, în linii mari, neutră și a unor condiții ciclice mai favorabile, soldul bugetar este proiectat să se amelioreze în continuare până la −3% din PIB.

 

 

 

Surse de inspiratie :

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2020 (europa.eu)

file:///C:/Users/user/Downloads/RaI%20martie%202021.pdf

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc08r21.pdf

https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic/rata-anuala-a-inflatiei-in-zona-euro-a-crescut-peste-tinta-bancii-centrale-europene-1548123

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.ro.html

Leave a Reply